Get Adobe Flash player
Aktualności

postheadericon 23.02.2010r.

KOMUNIKAT

W dniu 23 lutego 2010 roku na pierwszym posiedzeniu po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Automobilklubu Bydgoskiego Zarząd Klubu ukonstytuował się w następujący sposób:

  • Prezes Zarządu (Urzędujący Członek Zarządu) - Jacek Kociszewski
  • Wiceprezes ds. organizacyjnych - Wojciech Laskowski
  • Wiceprezes ds. sportu - Maciej Figel
  • Sekretarz Zarządu - Jarosław Bentlejewski
  • Skarbnik - Kazimierz Anioł
  • Członek Zarządu ds. kontaktów z PZM - Ryszard Cyrankowski
  • Członek Zarządu - Piotr Kobus
  • Członek Zarządu - Marcin Bilski

Jednocześnie informujemy że po ukonstytuowaniu się Zarządu reyzgnację z powodu braku możliwości realizacji swoich celów złożył kol. Marcin Bilski. W związku z zaistniałą sytuacją obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu podjęli uchwałę o uzupełnieniu składu Zarządu do 8 osób (zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania z dnia 22 lutego 2010). Osobą uzupełniającą skład Zarządu zgodnie z podjętą w dniu dzisiejszym (23.02.2010) uchwałą został kol. Arkadiusz Niespodziński.
 

 

postheadericon 08.02.2010r.

KOMUNIKAT

"Na podstawie par. 18.1 Statutu Automobilklubu Bydgoskiego Zarząd na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2010 roku podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków w dniu 22 lutego w I terminie o godz. 17.00, II terminie 22 lutego o godz. 17.15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu w Bydgoszczy w Parku Ludowym im. W. Witosa. Protokoł z poprzedniego zebrania znajduje się do wglądu w sekretariacie Automobilklubu Bydgoskiego. W załączeniu proponowany program zebrania"

Porządek Zebrania